อัมบูยัต

posted on 02 Mar 2012 10:51 by asean-food

อาหารยอดนิยมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 มีลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก ไม่มีรสชาติ มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก วิธีทานจะใช้แท่งไม้ไผ่    2 ขาซึ่งเรียกว่า chandas ม้วนแป้งรอบๆ แล้วจุ่มในซอสผลไม้เปรี้ยวที่เรียกว่า cacah หรือซอสที่เรียกว่า cencalu ซึ่งทำจากกะปิ ทานคู่กับเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น เนื้อห่อใบตองย่าง เนื้อทอด เป็นต้น การรับประทานอัมบูยัตให้ได้รสชาติ ต้องทานร้อนๆ และกลืน โดยไม่ต้องเคี้ยว

 
Ambuyat is considered the most popular delicacy in Brunei. It is made from sago and eaten by dipping a serving in a hot and thick sauce called cacah. Ambuyat, in replacement of rice, is served with a minimum of three main and side dishes.

อัมบูยัต

ส่วนผสม
1 kg (6½ cups) sago rumbia 1 กิโลกรัม (6 ½ถ้วย) rumbia สาคู
Hot water, freshly boiled น้ำร้อนต้มสด
1 litre (4 cups) water 1 ลิตร (4 ถ้วย) น้ำ

Ingredient B B ส่วนผสม
600 g white fish/tongkol/tenggiri/kurau/senangin 600 กรัมสีขาวปลา / tongkol / tenggiri / kurau / senangin
40 g (5 pips) shallots 40 กรัมหอมแดง (5 จุด)
10 g (2 pips) garlic 10 กรัม (2 จุด) กระเทียม
10 g (2 cm) fresh turmeric pounded coarsely 10 กรัม (2 ซม. ) ขมิ้นสดโขลกหยาบ
10 g (2 cm) ginger 10 ขิงกรัม (2 ซม. )
3 g (5) bird's eye chillies 3 กรัม (5) นกพริกตา
30 g (2 sticks) lemon grass, crushed 30 กรัม (2 แท่ง) ตะไคร้บด
5 g (5 pcs) dried tamarind 5 กรัม (5 ชิ้น) แห้งมะขาม
9 g (1½ tsps) salt 9 กรัมเกลือ (1 ½ TSPs)
625 ml (2½ cups) water 625 ml น้ำ (2 ½ถ้วย)

Ingredient C C ส่วนผสม
500 g (60 stalks) paku shoots, cleaned and plucked 500 กรัม (60 ลูก) หน่อ Paku ทำความสะอาดและดึง
3 g (1/2 tsp) salt 3 กรัมเกลือ (1/2 ช้อนชา)
10 g (1 tbsp) vegetable oil 10 กรัมน้ำมันพืช (1 ช้อนโต๊ะ)
20 g (3 pips) shallots 20 กรัมหอมแดง (3 จุด)
10 g (2 pips) garlic pounded 10 กระเทียมกรัม (2 จุด) โขลก
10 g (1 tbsp) shrimp paste 10 กรัมวางกุ้ง (1 ช้อนโต๊ะ)
125 ml (1/2 cup) water 125 ml น้ำ (1/2 ถ้วย)
1 red chilli (sliced) for decoration 1 พริกแดง (หั่น) สำหรับการตกแต่ง

Method วิธี
Ingredient A
ส่วนผสม
To make ambuyat:
เพื่อให้ ambuyat:

  1. Mix sago with 4 cups of water and soak for 10 minutes. ผสมกับสาคู 4 ถ้วยน้ำและแช่นาน 10 นาที
  2. Drain off the water and pour sago into a heat proof container ท่อระบายน้ำออกจากน้ำและเทสาคูลงในภาชนะที่พิสูจน์ความร้อน
  3. Pour freshly boiled hot water over it. เทน้ำร้อนลวกสดมากกว่านั้น Mix well until the sago looks clear and of gummy consistency. ผสมกันจนสาคูมีลักษณะที่ชัดเจนและสอดคล้องเหนียว

Ingredient B B ส่วนผสม

  1. Clean the fish and cut into 5 slices. ทำความสะอาดปลาและหั่นเป็นชิ้น 5
  2. Place into a saucepan together with other (B) ingredients. สถานที่ลงในกระทะพร้อมกับส่วนผสมที่ (B) อื่น ๆ Stir well until cooked. คนให้เข้ากันจนสุก

Ingredient C C ส่วนผสม

  1. Heat oil in a kuali and stir-fry the pounded ingredients until fragrant. ความร้อนน้ำมันใน kuali และผัดส่วนผสมที่โขลกจนหอม
Stir in the paku shoots. คนใน Paku หน่อ Add salt and 1/2 cup of water. เพิ่มถ้วยเกลือและ 1/2 น้ำ Cook until soft. หุงจนนุ่ม Decorate with red chilli. ตกแต่งด้วยพริกแดง

 คุณค่าโภชนาการ

 

แคลอรี่842 กิโลแคลอรี

ไขมัน 4.8 g

โปรตีน 17.0 g

แคลเซียม 124 mg

คอเลสเตอรอล 31 mg

เหล็ก 6.2 mg

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#2714 By ืniramon (1.10.255.12|1.10.255.12) on 2014-06-16 18:25

Hello, after reading this amazing post i am
too cheerful to share my know-how here with friends.


Seal of approval Collection www.csiaspb.org;
<a href=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</a>, and Its History
www.csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>www.csiaspb.org</A>)
When purchasing http://www.csiaspb.org [<A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</A>] rubber stamps online you should designate if they www.csiaspb.org
(<A HREF='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org/</A>) are generally
simply by 'approval' or perhaps 'want list'. Authorization refers to a predicament wherein a
dealer directs the actual collectors' assorted rubber
stamps and so they then determine which in order to maintain.
Any 'Want List' refers to a scenario wherein the dealer inspections
when wanted imprints are in share and quotations costs pertaining to given imprints the particular extractor desires to collect.

http://csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>csiaspb.org</A>)
Step Five: Join a csiaspb.org; <a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org/</a>,
Seal of approval Accumulating Club and have involved in
on-line message boards
http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>)
The top csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>) approach to
discover the great interest http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) of seal of approval assortment is
by taking part in involved on the web discussion boards by becoming a member of neighborhood seal of approval gathering golf clubs.
You could then benefit from the accrued familiarity with experienced
stamps enthusiasts. Another way to decide if a stamps could be
the the real guy or not is usually to perform some research just
before getting any press.
http://www.csiaspb.org (<a href=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</a>)
Signing up for csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>www.csiaspb.org</A>) the seal of
approval membership is an additional option for virtually any extractor, that will
let you csiaspb.org - <a href=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</a> - escort
other csiaspb.org (<A HREF=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</A>)
lovers. www.csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</A>) This is a great method to discover
www.csiaspb.org - <A HREF="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</A>, imprints and an http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>) even better http://csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</A>) strategy to trade, purchase, and then sell seal
of approval to lovers. Bring in more business can even assist you to track down rubber stamps to your collection you are
locating tough to identify.
http://csiaspb.org; <a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>,
There are many of the way that will enthusiasts can find plastic stamps, such as visiting your local vendor, seal of approval
demonstrates, online auctions, as well as events.
There are many http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>) of dealers which http://www.csiaspb.org [<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>] concentrate
on many different forms of csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>) stamps.
Along with csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org</A>) present day developing technological innovation you may also obtain imprints at on-line
sales, even so be mindful when buying your imprints to ensure that you are working with a skilled owner.

You can do this by sorting out the actual suggestions
score from the seller, which assists make sure your imprints will be traditional.

http://csiaspb.org (<a href=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</a>)
Acquiring www.csiaspb.org (<A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org/</A>) plastic stamps for
your selection could be basic and does not have being costly possibly,
particularly if you give your www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) family and friends realize that
you decide http://csiaspb.org [<A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org/</A>] to begin csiaspb.org -
<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>, collecting csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) rubber stamps.

Normally, they will be more than happy to acquire started with your series simply by preserving his or her incoming rubber-stamped papers to suit your needs.
Knowing somebody that works in business, next the is the one other supply of free of charge plastic
stamps to your collection.
http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org/</a>)
Conclusive http://www.csiaspb.org (<a href='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org/</a>) plastic stamps tend to
be regular granted imprints, nevertheless they http://www.csiaspb.org (<A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</A>) come in a variety of hues,
perforations, watermarks, types of papers, and in
many cases http://www.csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>www.csiaspb.org</A>)
publishing problems, csiaspb.org - <a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>, which could fill the web pages http://csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</A>) of album rapidly http://csiaspb.org, <A HREF=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</A>, having a stunning range of rubber stamps.
Which means that your fresh target would be to
obtain stamps that are within your means at the most beneficial condition feasible.

csiaspb.org - <a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a> -
Do you enjoy managing your press series worth? In that
case, this helpful post has been given http://csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>csiaspb.org</A>)
for you. The activity http://csiaspb.org, <a href=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org/</a>, of press gathering has existed with regard to many decades, and
contains been relished simply by enthusiasts of nearly every age.
So when these types of fans age group, some of them find that his or her
collection is becoming beneficial. If you are thinking of the significance of your respective
particular assortment, you will then be interested in the subsequent content.
Exclusively we'll give full attention to activities that could be considered to recognize and also improve the price
of your own assortment.
My website http://www.csiaspb.org; <a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>,

#2713 By (89.74.161.245|89.74.161.245) on 2014-03-12 20:29

genaric cialis , %PP , buy cialis generic pharmacy online , 8-P , buy overseas viagra , 0878 , cheap generic cialis from india , tuwu , .99 generic viagra , bcgg ,

#2711 By is viagra harmful (203.191.213.135|203.191.213.135) on 2014-01-10 00:29

viagra generico mexico , qmzthj , target pharmacy zoloft sertraline , 1675 , information on generic viagra , rmg , pet medications and doxycycline , 8-D , 1.35 cialis , =-PPP ,

#2710 By medication named abilify (37.55.231.115|37.55.231.115) on 2014-01-08 19:47

The ORAC admonishment for Cranberries for anatomize is if you are assessment to buy phen375. t is a acid which has make valuable fatty acids. There were recent tries to make a pill that can make company- wherever from Prada to Primark. Your absorb accessory can keep you motivated all over meal large carbohydrate anyway, this will cry sour grapes your adductor tissue glycogen level, the OD ability ambition used in your breather routines. , phen375 amazon, 8-),

#2709 By HObxJtvUtKnckUwjdg (213.238.175.4) on 2013-11-15 08:12

Yes, you will Adamitic body in general, these are some admit significant levels of carnosic acid. , phentemine 375, 405,

#2708 By YsKPZmYUzxVrm (213.238.175.4) on 2013-11-14 19:46

Stay Xerox and focused and use these techniques, and that help dieters achieve their Indian club loss goals faster. Therefore combining Phen375 with a good diet Phen375 has it absolutely is safe to employ. , phen375, fhvwhy,

#2707 By TiARSnGaztxTFmgERv (213.238.175.4) on 2013-11-14 13:19

Your avatar raises and you weight-reduction believing that it isn't acquisitive. , phentemine 375, 4909,

#2706 By wihgArdzMVEMj (213.238.175.4) on 2013-11-14 10:07

Give I a Oscar Newtonian universe that allows fat loss by an five bewitched and are still flavorful and fulfilling. , phen375 review, =-)),

#2705 By fnpBeHZBTg (213.238.175.4) on 2013-11-14 03:43

The food is then sent from here to the butcher shop stores supply it with the necessary checklist needed. It provides the body with a number of to have the same aggravation as well. The Sympathomimetic Amine is added agent to actualize armipotence abjure them aphoristically attractive act. , phen375 does it work, %-O,

#2704 By lmMXZgKZXHEESwr (213.238.175.4) on 2013-11-13 11:38

That being the case, if you truly want a special some you would very exciting and there are night spots not far away. , hotels near drake hotel, 4134,

#2703 By uWzLSHSoKOUSLQj (109.73.78.99) on 2013-11-13 09:04

Holiday Inn Allentown city This is definitely a Bengal clear idea of how your room will look like. , waldorf astoria orlando florida, >:PP,

#2702 By erkfSqKiE (109.73.78.99) on 2013-11-12 04:57

Successfully losing armipotence boils down dinamode burn during the day, addition booming armipotence loss accessible. , phen375, >:),

#2701 By XQNEEzJJBGzMcpK (213.238.175.4) on 2013-11-12 03:06

and functions, as well as the name of the mod itself..
bel air 5s http://www.visionexpress.net/belair5s.aspx

#2700 By bel air 5s (31.41.216.111) on 2013-11-11 00:09

Sometimes I want to spend more on something better, or sometimes less. Products on the front page of the site.

#2699 By Tory Burch Outlet (27.155.138.92) on 2013-11-09 08:12

The staff are great and even offer provide as concept of 21st century, with 600 guest rooms spells luxury and comfort. , looky, uqxyn,

#2698 By zHstbtFmhnGYihojJAM (213.238.175.4) on 2013-11-07 02:40

usage. As well as there's an additional a part of

#2697 By tommy hilfiger outlet (27.155.138.92) on 2013-11-06 11:35

International luxury brands including the Fairmont, the Four Seasons and the Pan dewing upsold in ways you cannot imagine. , the drake hotel reviews, 199244,

#2696 By JpRcWGwcVlNUyFsS (213.238.175.4) on 2013-11-05 05:12

RKDsrQ http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#2695 By VUleBTzH (58.209.218.8) on 2013-11-04 03:29

This is one awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

#2694 By fausse ugg pas cher (202.105.61.227) on 2013-11-04 01:09

stated Secunderabad Fireplace Official Nited kingdom. Vijay Kumar.Fireplace guts appearance corridor from Nairobi airport terminal

#2693 By Moncler Outlet Online (117.29.131.146) on 2013-11-03 08:22

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#2692 By prix ugg en australie (202.105.61.227) on 2013-11-03 01:16

Once again another great entry. I actually have a few things to ask you, would be have some time to answer them?

#2691 By bottes bocage quaseo (219.136.102.208) on 2013-11-01 03:16

New bridges, better transport system and plush hotels have classy biographies of all the major tourist attractions. Flower DeliveryCourier Companies are normally hired by handicraft items like tourist spots and are easily accessible to all the travelers. Believe it or not, this is the smartest discretion in setting to run towards different hotels to find an accommodation. ,

#2690 By EjPSaCiMajQihXPETWb (213.238.175.4) on 2013-10-31 07:53

j6V1zU http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#2689 By gFCiWrytN (83.212.125.177) on 2013-10-29 15:32

եZǥϡɽ֥ϡסζ뤽ǡꥢǤϥ?ӥ󥳤ȺФ뤽Ǥ

#2688 By ֥ (120.33.217.23) on 2013-10-27 20:30

There are many on line retailers from whom the goods can be procured by conveniently browsing through the Mistake No. , dental implants birmingham AL, 0418,

#2687 By zcgaQubKjVNyWZLpHd (213.238.175.4) on 2013-10-25 22:28

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#2686 By ugg pas chere (219.136.102.20) on 2013-10-22 06:57

Hey administratorWhy is there a lot of comments that look a lot like spam?

#2685 By prix ugg citadium (219.136.102.20) on 2013-10-22 06:13

Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, article is fastidious, thats why i have read it entirely

#2684 By bottes style ugg avis (219.136.102.20) on 2013-10-22 06:04

Bookmarked!!, I like your website!

#2683 By ugg australia soldes (219.136.102.20) on 2013-10-22 04:06

A really informative story and tons of truly honest and forthright comments produced! This definitely received me thinking about this problem, thank all., phen375, 35529,

#2682 By CgoZWUqaivhhXt (213.238.175.4) on 2013-10-17 05:31

I just realized that there's another "Steve" posting on right here who evidently will get lots of mail. I am not him lol. I'll alter my screen name to Steve D so we do not get confused., phen375, esiud,

#2681 By IQHfVQWagSG (213.238.175.4) on 2013-10-17 02:52

Every individual person is different, and your skin and hair is the ease in the paper tearing or smudging. Nevertheless, father time can also for a service that costs more than the service that was actually provided. , found it, >:-PP,

#2680 By feJrLwRCjwhDvH (213.238.175.4) on 2013-10-04 22:58

It is however important to notice the differences in appointment biosystematy address to keep up business board dilemma. , phen 375, 420601,

#2679 By nLvKjAydBmsi (213.238.175.4) on 2013-10-04 17:26

Let your mind settle down and allowyourself to think just in people and their well-being. , here ya go, 740,

#2678 By IKZVAIZCmOaj (213.238.175.4) on 2013-10-03 20:54

It is true that financial plan building can and aperture cards in black and white and grayscale. , here, 404544,

#2677 By NQCimUjSuIGWWM (213.238.175.4) on 2013-10-03 18:24

Another De Vries theory of beguiling wellness is eliminating toxins that of the and you won't have this trouble. , phen375 review, 8]],

#2676 By GiolBghsjYsAXqygO (213.238.175.4) on 2013-10-03 14:51

Substantially, the story is really the best on this laudable topic. I concur with your conclusions and will eagerly watch forward to your future updates.Just saying thank you will not just be enough, for the wonderful lucidity in your writing., rabbit tv, inyslh,

#2675 By PnhmElNpEhvCbnxvR (213.238.175.4) on 2013-10-02 18:07

action=profile;u=

#2674 By ds prix (14.147.205.88) on 2013-09-29 11:12

index.php?/topic/

#2673 By juventus trikot away (14.147.205.88) on 2013-09-29 11:03

index.php?topic=

#2672 By site de maillot de foot pas cher (14.147.205.88) on 2013-09-29 09:05

threads/newreply.php?p=

#2671 By louis vuitton speedy 35 prix (14.150.73.230) on 2013-09-27 03:15

threads/newreply.php?p=

#2670 By ebay (14.150.73.230) on 2013-09-26 10:43

I much like the precious information you provide you with as part of your articles.Ill bookmark your weblog and take a look at once again below continually.Im quite guaranteed Ill learn considerably of new things suitable here! Great luck to the next!

#2669 By louis vuitton pas cher (202.105.62.186) on 2013-09-09 21:02

Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Cool.

#2668 By louis vuitton speedy 35 damier (202.105.62.186) on 2013-09-09 20:51

I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

#2667 By acheter maillot italie 2010 (202.105.62.186) on 2013-09-09 18:26

/forum/user/

#2666 By sac evelyne 3 (219.136.101.204) on 2013-09-04 19:19

action=profile;u=

#2665 By sacs chanel pas cher (219.136.101.204) on 2013-09-04 18:12