อัมบูยัต

posted on 02 Mar 2012 10:51 by asean-food

อาหารยอดนิยมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 มีลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก ไม่มีรสชาติ มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก วิธีทานจะใช้แท่งไม้ไผ่    2 ขาซึ่งเรียกว่า chandas ม้วนแป้งรอบๆ แล้วจุ่มในซอสผลไม้เปรี้ยวที่เรียกว่า cacah หรือซอสที่เรียกว่า cencalu ซึ่งทำจากกะปิ ทานคู่กับเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น เนื้อห่อใบตองย่าง เนื้อทอด เป็นต้น การรับประทานอัมบูยัตให้ได้รสชาติ ต้องทานร้อนๆ และกลืน โดยไม่ต้องเคี้ยว

 
Ambuyat is considered the most popular delicacy in Brunei. It is made from sago and eaten by dipping a serving in a hot and thick sauce called cacah. Ambuyat, in replacement of rice, is served with a minimum of three main and side dishes.

อัมบูยัต

ส่วนผสม
1 kg (6½ cups) sago rumbia 1 กิโลกรัม (6 ½ถ้วย) rumbia สาคู
Hot water, freshly boiled น้ำร้อนต้มสด
1 litre (4 cups) water 1 ลิตร (4 ถ้วย) น้ำ

Ingredient B B ส่วนผสม
600 g white fish/tongkol/tenggiri/kurau/senangin 600 กรัมสีขาวปลา / tongkol / tenggiri / kurau / senangin
40 g (5 pips) shallots 40 กรัมหอมแดง (5 จุด)
10 g (2 pips) garlic 10 กรัม (2 จุด) กระเทียม
10 g (2 cm) fresh turmeric pounded coarsely 10 กรัม (2 ซม. ) ขมิ้นสดโขลกหยาบ
10 g (2 cm) ginger 10 ขิงกรัม (2 ซม. )
3 g (5) bird's eye chillies 3 กรัม (5) นกพริกตา
30 g (2 sticks) lemon grass, crushed 30 กรัม (2 แท่ง) ตะไคร้บด
5 g (5 pcs) dried tamarind 5 กรัม (5 ชิ้น) แห้งมะขาม
9 g (1½ tsps) salt 9 กรัมเกลือ (1 ½ TSPs)
625 ml (2½ cups) water 625 ml น้ำ (2 ½ถ้วย)

Ingredient C C ส่วนผสม
500 g (60 stalks) paku shoots, cleaned and plucked 500 กรัม (60 ลูก) หน่อ Paku ทำความสะอาดและดึง
3 g (1/2 tsp) salt 3 กรัมเกลือ (1/2 ช้อนชา)
10 g (1 tbsp) vegetable oil 10 กรัมน้ำมันพืช (1 ช้อนโต๊ะ)
20 g (3 pips) shallots 20 กรัมหอมแดง (3 จุด)
10 g (2 pips) garlic pounded 10 กระเทียมกรัม (2 จุด) โขลก
10 g (1 tbsp) shrimp paste 10 กรัมวางกุ้ง (1 ช้อนโต๊ะ)
125 ml (1/2 cup) water 125 ml น้ำ (1/2 ถ้วย)
1 red chilli (sliced) for decoration 1 พริกแดง (หั่น) สำหรับการตกแต่ง

Method วิธี
Ingredient A
ส่วนผสม
To make ambuyat:
เพื่อให้ ambuyat:

  1. Mix sago with 4 cups of water and soak for 10 minutes. ผสมกับสาคู 4 ถ้วยน้ำและแช่นาน 10 นาที
  2. Drain off the water and pour sago into a heat proof container ท่อระบายน้ำออกจากน้ำและเทสาคูลงในภาชนะที่พิสูจน์ความร้อน
  3. Pour freshly boiled hot water over it. เทน้ำร้อนลวกสดมากกว่านั้น Mix well until the sago looks clear and of gummy consistency. ผสมกันจนสาคูมีลักษณะที่ชัดเจนและสอดคล้องเหนียว

Ingredient B B ส่วนผสม

  1. Clean the fish and cut into 5 slices. ทำความสะอาดปลาและหั่นเป็นชิ้น 5
  2. Place into a saucepan together with other (B) ingredients. สถานที่ลงในกระทะพร้อมกับส่วนผสมที่ (B) อื่น ๆ Stir well until cooked. คนให้เข้ากันจนสุก

Ingredient C C ส่วนผสม

  1. Heat oil in a kuali and stir-fry the pounded ingredients until fragrant. ความร้อนน้ำมันใน kuali และผัดส่วนผสมที่โขลกจนหอม
Stir in the paku shoots. คนใน Paku หน่อ Add salt and 1/2 cup of water. เพิ่มถ้วยเกลือและ 1/2 น้ำ Cook until soft. หุงจนนุ่ม Decorate with red chilli. ตกแต่งด้วย